Conference registration

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Your name

CIA որակավորում ստանալու հաջողության պատմություն

Շնորհավորում ենք ՆԱԻ-Հայաստանի անդամ Արսեն Շահինյանին CIA որակավորում ստանալու կապակցությամբ և ներկայացնում ենք որակավորում ստանալու վերաբերյալ իր օգտակար խորհուրդները: 

Ուրախ եմ կիսվելու CIA որակավորման վկայական ստանալու վերջին նվաճումովս և ցանկանում եմ կիսվել ստացված տպավորություններով ու խորհուրդներով, որոնք հուսով եմ պիտանի կլինեն որակավորման գործընթացի նախաձեռնություններում:

Նախ նշեմ, որ նյութերի բովանդակությունը, շրջանակում ներառված թեմաները և իրավիճակային խնդիրները շատ պրակտիկ էին և կիրառելի ամենօրյա աշխատանքներում և հետևաբար բոլոր այն գործընկերներիս, ովքեր դեռ չունեն այս որակավորումը, խորհուրդ եմ տալիս անհապաղ սկսել որակավորման գործընթացը և կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները:

Այժմ մի քանի խորհուրդ քննությունը հանձնելու համար`

Մեծամասամբ հանդիպել եմ CIA որակավորման վկայական ստացած այլ գործընկերների կողմից ներկայացված բարդություններին և կարծում եմ, որ որակավորման քննությունը ժամանակատար գործընթաց է, հետևաբար ուժերի ու գիտելիքների կենտրոնացումից բացի պահանջում է նաև համբերություն:

Ուսումնական նյութերից բացի խորհուրդ կտամ օգտվել նաև հավելյալ այլ աղբյուրներից, քանի որ հրապարակվող նյութերը և քննական հարցերի շտեմարանը ոչ միշտ են արդիական (քննության ժամանակ հանդիպում են ինչպես նոր փոփոխված հարցեր, որոնք դեռ ներառված չեն ուսումնական նյութերում, այնպես էլ արդեն իսկ ոչ արդիական թեմաներից հարցեր, որոնք դեռ չեն հանվել քննական հարցերի ցանկից, սակայն ուսումնական նյութում արդեն առկա չեն):

Դասընթացի նյութերն ուսումնասիրելիս պետք չէ դրանք ընկալել/հիշել` զուգահեռներ տանելով ձեր կազմակերպության հետ, քանի որ ուսումնական նյութը վերաբերվում է ընդհանուր բոլոր իրավիճակներին և կարող է չհամապատասխանել որևէ մասնավոր դեպքի հետ:

Եթե քննությունը հանձնելու եք անգլերեն լեզվով փորձեք հասկանալ յուրաքանչյուր տերմինի հստակ նշանակությունը տվյալ կոնտեքստում, շատ դեպքերում այն կիրառված է ոչ առաջին իմաստային նշանակությամբ:

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ուսումնական նյութերում առկա յուրաքանչյուր նույնիսկ չնչին պարբերության` անգամ եթե այն պարունակում է մի քանի տող: Հասանելի ուսումնական նյութերում չպետք է լինի անծանոթ կամ թերի ընկալված թեմա:

Քննության ընթացքում անհրաժեշտ է կառավարել յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար նախատեսված միջին ժամանակը:

Տարեկան կոնֆերանս

Սույն թվականի նոյեմբերի 12-13-ին Աղվերանում տեղի կունենա ՆԱԻ-Հայաստանի տարեկան կոնֆերանսը: Կոնֆերանսին կհաջորդի պաշտոնական ընթրիքը, որի ընթացքում Ինստիտուտի անդամները հնարավորություն կունենան ծանոթանալ և հաղորդակցվել միմյանց և բանախոսների հետ: Միջոցառումը տեղի կունենա Best Resort Aghveran հյուրանոցում: Կոնֆերանսի օրակարգի թեմաներից է “Էթիկայի կանոնները ներքին աուդիտորների համար”, ինչը համապատասխանում է ՆԱԻ Գլոբալի կողմից սահմանված պահանջին, համաձայն որի որակավորումները վավեր պահելու համար տարեկան հայտարարագրման ենթակա 40 CPE-ներից 2-ը պետք է վերաբերվեն էթիկային: 
Նոյեմբերի 13-ին նույնպես պլանավորվում է իրականացնել սոցիալական (networking) միջոցառում, որի ընթացքում մասնակիցները կկարողանան կիսվել իրենց փորձով:

Կոնֆերանսի արժեքը անդամների համար կազմում է 35,000 դրամ, ոչ անդամների համար՝ 70,000 դրամ: Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հարցաշարը:

Կոնֆերանսի մասնակցին ուղեկցող մեկ չափահասի կացությունն արժե լրացուցիչ 27,000 դրամ, մինչև 6 տարեկան մեկ երեխայի կացությունն անվճար է, մինչև 6 տարեկան երկու երեխաների կացությունը՝ 5,500 դրամ, 6-12 տարեկան մեկ երեխայի կացությունը՝ 15,000 դրամ: Բոլոր լրացուցիչ վճարումներն անհրաժեշտ է իրականացնել հյուրանոցում:

CIA որակավորում ստանալու հաջողության պատմություն

Շնորհավորում ենք ՆԱԻ-Հայաստանի անդամ Էդգար Նահապետյանին CIA որակավորում ստանալու կապակցությամբ և ներկայացնում ենք որակավորում ստանալու վերաբերյալ իր օգտակար խորհուրդները:

 

Ուրախ եմ մեր մասնագիտական համայնքում կիսվել վերջերս ունեցած հաջողությունովս՝ ստացած CIA որակավորումով: Միաժամանակ ուզում եմ կիսվել նաև իմ ունեցած տպավորություններով ու խորհուրդներով, որոնք հուսով եմ, որ ինչ-որ կերպ կմոտիվացնեն և կօգնեն ձեզ անցնել նույն ճանապարհով:

Եթե որոշել եք հանձնել քննությունները և ստանալ որակավորում, ապա հաշվի առեք, որ պետք է ներդնեք բավարար ժամանակ, որը թերևս մեր բոլորիս ունեցած ամենաթանկ ու սպառվող ռեսուրսներից մեկն է: Հաջողելու համար իհարկե ներդրված ժամանակին պետք է գումարել նաև բավարար կամք ու հետևողականություն: Ընդ որում կարծում եմ, որ չկա մի ընդհանուր բանաձև, թե ինչքան ժամանակ պետք է ներդնել, քանի որ դա կարող է կախված լինել մի շարք օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ գործոններից: Պատրաստ եղեք ծանրաբեռնված աշխատանքային օրվա ավարտից հետո ժամանակ տրամադրել պարապմունքներին: Վստահաբար կարելի է ասել, որ քննության օրը հաջողելու գրավականը դա քննությանը ձեր պատրաստվածության աստիճանն է:

Բացի հատուկ նախատեստված ուսումնական նյութերից հավելյալ նյութեր կարդալը իհարկե կարող է օգնել հաջողելու համար, բայց վստահ եղեք, որ բավարար է նաև միայն ուսումնական նյութերով պարապելը: Մանրամասն ուսումնասիրեք Ինստիտուտի կողմից հրապարակված ուսումնական ծրագիրը (syllabus, որը ցանկալի է, որ փակցված լինի տեսանելի վայրում), որպեսզի կարողանաք ճիշտ կառավարել պարապմունքների արդյունավետությունը՝ ավելի շատ ռեսուրս ուղղելով հատկապես այն թեմաներին, որոնց շուրջ կենտրոնացված է լինելու քննական հարցերի տոկոսային հարաբերությամբ ավելի մեծ մասը:

Քննություններին նախապատրաստվելիս որպես նպատակ առաջարկում եմ դնել քննությանը անպայման հաջողելը, իսկ քննության օրվա համար որպես հիմնական նպատակ սահմանել կուտակած ողջ ներուժով քննությանը մասնակցելը, քանի որ քննությանը նախապատրաստվելիս կունենաք բավարար ժամանակ լարվածությունը կառավարելու  համար, ինչը վստահաբար չեք ունենա քննության ընթացքում:

Նախօրոք անպայման ուսումնասիրեք քննությունը հանձնելու տեխնիկայի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներում հրապարակված խորհուրդները, հատկապես քննության ընթացքում ժամանակի ճիշտ կառավարման վերաբերյալ:

Եթե փայլուն անգլերեն չգիտեք, ապա դա ավելի շուտ արդարացում է, քան պատճառ չորակավորվելու համար, քանի որ քննություններին նախապատրաստվելը ևս մեկ առիթ է լեզվական հմտություններն ու մասնագիտական տերմինաբանության վերաբերյալ գիտելիքներն ամրապնդելու համար: Մոտավորապես նույն մոտեցմամբ վերաբերվեք նաև ձեր տարիքին:

Հնարավոր է, որ լսեք կարծիքներ այն մասին, որ միջազգային որակավորումները այնքան էլ կարևոր չեն, և գործնականում շատ բան չեն տալիս, որից հետո խորհուրդ կտամ Linkedin-ում ուղղակի փնտրել որակավորված մարդկանց ու նայել նրանցից շատերի անցած ճանապարհն ու զբաղեցրած պաշտոնները Հայաստանում ու արտասահմանում և մտածել այն հարցի շուրջ, թե որն է եղել նրանց մոտիվացիան անցնելու որակավորում ձեռք բերելու այդ ոչ այնքան էլ հեշտ ճանապարհով:

Կասկած չկա, որ անպայման պետք է փորձել: Մաղթում եմ հաջողություն:

CIA որակավորում ստանալու հաջողության պատմություն

Շնորհավորում ենք ՆԱԻ-Հայաստանի անդամ Նինա Սողոյանին CIA որակավորում ստանալու կապակցությամբ և ստորև ներկայացնում ենք որակավորումը ստանալու պատմությունը:

CIA որակավորման առավելությունները և ավելացրած արժեքը

Շարժառիթ

Մի քանի տարի առաջ “Մեծ Չորսնյակ”-ի մեջ մտնող աուդիտորական ընկերություններից մեկի արտաքին աուդիտի բաժնից տեղափոխվեցի վարկային կազմակերպության ներքին աուդիտի բաժին: Թեև մասնագիտական ուղղվածությունն ընդհանուր առմամբ նույնն է, սակայն դերերի հստակ տարբերակում կա, ինչն էլ ստիպեց մտածել գիտելիքներիս շրջանակն ընդարձակելու մասին, մասնավորապես՝ CIA որակավորում ստանալու օգնությամբ:

CIA Challenge քննություն

Ժամանակ առ ժամանակ, սովորաբար երեք տարին մեկ, հաշվապահի միջազգայնորեն ճանաչված որակավորում ունեցող անձանց հնարավորություն է տրվում CIA որակավորում ձեռքբերել՝ CIA որակավորման երեք քննությունների փոխարեն հանձնելով մեկ համախմբված քննություն՝ CIA Challenge Exam: Քանի որ Երդվյալ որակավորված հաշվապահների ասոցիացիայի (ACCA) լիիրավ անդամ եմ հանդիսանում, որոշեցի գնալ հենց այս ճանապարհով:

ՏՏ անվտանգություն և Տվյալների Վերլուծություն

CIA որակավորման քննությունը հանձնելու բազմաթիվ օգուտներից մեկն անձամբ ինձ համար քննության երրորդ մասում ՏՏ անվտանգության ոլորտի ռիսկերին և հսկողության մեխանիզմներին ավելի մանրամասն ծանոթանալն էր ու այդ ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքներս համակարգելը:

Մեծ հաճույքով եմ կարդացել նաև տվյալների վերլուծության (Data Analytics) գործիքների ու մոտեցումների մասին նյութերը, կարծում եմ շատ կազմակերպություններ են այժմ գտնվում նմանատիպ գործիքների ներդրման փուլում, կամ առնվազն սկսել են այդ ուղղությամբ մտածել:

Սկսել ճանապարհը Հայաստանի Ներքին աուդիտորների ինստիտուտին անդամակցելու միջոցով

CIA որակավորում ստանալու ճանապարհը սկսելու նախընտրելի տարբերակ եմ համարում Հայաստանի Ներքին աուդիտորների ինստիտուտին (ՆԱԻ-Հայաստան) անդամակցելը: ՆԱԻ-Հայաստանի անդամները հասանելություն են ստանում ՆԱԻ Գլոբալի բազմաթիվ հրապարակումներին, որոնք անհրաժեշտ են ներքին աուդիտի գործառույթն արդյունավետ կերպով կազմակերպելու և կառավարելու համար: Օրինակ՝ ՆԱԻ Գլոբալի կողմից թողարկվող Կիրառական Ուղեցույցները (Practice Guides) գործնական մոդելներ են առաջարկում, որոնք կարելի է ադապտացնել և կիրառել տեղական կազմակերպություններում:

Ներկայիս արագ փոփոխվող քաղաքատնտեսական մթնոլորտում խնդիրների լուծման նոր մոտեցումներին և համաշխարհային փորձին արագ հասանելիություն ունենալը կարծում եմ անհրաժեշտություն է:

Հիմնական դժվարությունները և խորհուրդներ հանձնողներին

Պատրաստվելու ժամանակ և կոնսպեկտավորում

Հնարավոր է, որ CIA Challenge exam հանձնողները հույս դնեն նախկինում ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքի և փորձի վրա. խորհուրդ կտամ այդպես չվարվել: Ճիշտ կլինի ժամանակ հատկացնել ոչ միայն նյութը կարդալուն, այլև կոնսպեկտավորելուն, որ վերջում կրկնելը քիչ ժամանակ պահանջի։

Քննությունը հանձնելու ռազմավարություն

CIA քննության ընթացքում խորհուրդ կտայի նախապես հստակ ռազմավարություն ընտրել հարցերին պատասխանելու ժամանակի և կասկածելի հարցերը “ֆլագ” անելու տեսանկյունից, ստուգել այդ ռազմավարությունը նախապատրաստական թեսթեր գրելիս և կիրառել իրական քննության ժամանակ: Համացանցում բազմաթիվ ռեսուրսներ կան քննության հանձնման տեխնիկաների վերաբերյալ:

IPPF նյութերը կարդալը

Չնայած քննությանը պատրաստվելու համար նախատեսված նյութերում ներառված են ՆԱԻ Գլոբալի կողմից հրապարակվող Մասնագիտական Գործունեության Միջազգային Հայեցակարգի (IPPF) ստանդարտների և բացատրական ուղեցույցների առանցքային գաղափարները, անպայման խորհուրդ կտամ նաև անձամբ կարդալ ինչպես ստանդարտները (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) այնպես էլ դրանց Ներդրման Ուղեցույցները (Implementation Guidance) նյութերը՝ մասնագիտության սկզբունքներն ու “շունչը” լավագույնս ընկալելու համար:

Երեքը մեկում

Չնայած քննությունը հանձնում էի Challenge տարբերակով, որոշեցի ծանոթանալ նաև այն նյութերին, որոնք նախատեսված էին երեք առանձին CIA քննությունների համար՝ առավել մանրամասն գիտելիքներ ձեռքբերելու համար: Կարծում եմ, ճիշտ որոշում էր, քանի որ շատ օգտակար աղբյուրներ բացահայտեցի ինձ համար: Բացի այդ քննության հարցերում սխալ տարբերակներից մեկը կամ մի քանիսը պարունակում էին յուրահատուկ տերմիններ, որոնք ներառված էին միայն առանձին քննությունների նյութերում և դրանք բացառելու համար պետք էր առնվազն գաղափար ունենալ, թե ինչ են նշանակում:

Մասնակցություն դասընթացներին

Քննության նյութերում կան բազմաթիվ գաղափարներ, որոնք առանց համապատասխան փորձի դժվար է լիարժեք ընկալել: Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ կտամ նրանց, ովքեր համարձակ քայլ են արել ու որոշել են աուդիտի փորձ չունենալով հանձնել քննությունը, անպայման CIA դասընթացների գրանցվել, որպեսզի դասախոսը կարողանա ավելի մանրամասն անդրադառնալ անծանոթ գաղափարներին, հնարավորություն լինի հարցեր ուղղելու և քննարկումներ անցկացնելու:

CIA որակավորում ստանալու հաջողության պատմություն

Շնորհավորում ենք ՆԱԻ-Հայաստանի անդամ Ադրինե Թումանյանին՝ CIA որակավորման քննությունները գերազանց արդյունքներով հանձնելու և 2016թ. Ուիլյամ Ս. Սմիթի մրցանակը ստանալու համար:

 

Ներկայացնում ենք Ադրինեի հետ հակիրճ հարցազրույցը:

– Ադրինե, Դուք ներառվել եք 2016թ.-ին լավագույն արդյունքներով քննությունները հանձնողների ցուցակում: Սա մեծ նվաճում է: Աշխարհում ամեն տարի մի քանի տասնյակ հազար դիմորդներ հանձնում են CIA քննություններ: Հուսանք, որ Ձեր փորձով կնպաստեք Հայաստանում մասնագիտության զարգացմանը և սերտիֆիկատի տարածմանը: Խնդրում ենք նաև կիսվել Ձեր փորձով ՆԱԻ անդամների հետ: Ինչու՞ որոշեցիք հանձնել CIA քննությունները:

Որոշումս պայմանավորված էր մասնագիտական փոփոխություններով: Աուդիտը ինձ համար ամբողջությամբ նոր ոլորտ էր և բավականին անծանոթ: Բացը լրացնելու համար որոշեցի CIA որակավորման համար նախապատրաստվել ինչն ինձ օգնեց թե նոր գիտելիքներ ձեռք բերել և թե ներքին աուդիտորի որակավորում ունենալ:

– Ի՞նչ հերթականությամբ եք հանձնել քննությունները, որքա՞ն ժամանակ է պահանջվել յուրաքանչյուր մասին նախապատրաստվելու համար:

Սկսել եմ 1-ին քննությունից, այնուհետև հանձնել եմ 2-րդը և 3-րդը: 1-ին և 2-րդ քննության համար նախատեսված տեսական նյութերը և թեստերը ներառում են 7 գլուխ: 1-ին քննության համար նախապատրաստվել եմ մոտ 1 ամիս՝ օրական տրամադրելով 2-3 ժամ: 2-րդ քննության համար նախատեսել էի 2-3 շաբաթ, քանի որ օրվա ընթացքում ավելի շատ ժամանակ էի հատկացնում ՝ մոտ 5 ժամ: 3-րդ քննությունն ավելի ծավալուն է, քանի որ ծածկում է թեմաների ավելի լայն շրջանակ, կազմում է 20 գլուխ: Այդ իսկ պատճառով 3-րդ քննության նախապատրաստվելը տևել է մոտ 1.5 ամիս՝ օրական հատկացնելով 2-3 ժամ: Ընդհանրապես, GLEIM-ի կողմից խորհուրդ է տրվում 1-ին և 2-րդ քննություններին տրամադրել 50-ական ժամ, իսկ 3-րդին՝ 110:

– Նախապատրաստվելիս ի՞նչ մոտեցում էիք որդեգրել՝ նախ տեսություն, հետո թեստեր, թե՞ այլ:

Նախապատրաստվելու ընթացքում յուրաքանչյուր թեմայի համար նախ ծանոթանում էի տեսությանը, այնուհետև թեստեր էի անում՝ տեսությունն ամրապնդելու համար: Իմ կարծիքով, ավելի լավ արդյունքների համար հարկավոր է համատեղել տեսությունն ու թեսթերը:

– Ժամանակի կառավարման ի՞նչ խորհուրդներ կտաք դիմորդներին:

Խորհուրդ կտամ պատրաստվելուն չափազանց շատ ժամանակ չհատկացնել, նախատեսել առավելագույնը 5-6 շաբաթ 1-ին և 2-րդ քնությունների համար, իսկ 3-րդի համար՝ 8-10 շաբաթ: Շատ կարևոր է պատրաստվել ամեն օր ժամանակ տրամադրելով, այլ ոչ թե կուտակել վերջին օրերին: Ինչպես նաև խորհուրդ եմ տալիս մոտավոր վերջնաժամկետ ֆիքսել Ձեզ համար: Քննությանն արժե գրանցվել այն դեպքում, երբ արդեն նյութի մեծ մասը վերանայել եք և քիչ թե շատ զգում եք, որ պատրաստ եք: Այսպես, եթե ընթացքում հասկանաք, որ Ձեզ լրացուցիչ ժամանակ է հարկավոր, խուճապի չեք մատնվի, սակայն ամեն դեպքում շատ հետաձգել հարկավոր չէ:

Կոնֆերանսի և տարեկան ժողովի հետաձգման վերաբերյալ

Covid-19 համավարակով պայմանավորված երկրում իրավիճակը բավականին ծանր է: Ինչպես տեղյակ եք շատացել են մահացության դեպքերը ինչպես տարեցների, այնպես էլ երիտասարդների շրջանում: Մեր անդամների առողջության և անվտանգության հարցը առաջնային դասելով ՆԱԻ-Հայաստանի Խորհրդի կողմից որոշում է կայացվել կոնֆերանսը և տարեկան ժողովը տեղափոխել մինչև իրավիճակի կայունացումը:
Այն անդամները, ովքեր արդեն վճարում են կատարել, խնդրում ենք պատասխան նամակով ներկայացնել հաշվեհամարը, շահառուի անուն, ազգանունը և բանկը, որին փոխհատուցում կկատարվի:
Հայցում ենք բոլորի ըմբռնումը և հույս ունենք իրավիճակի շուտափույթ լավացմանը:

Առողջ եղեք և հոգ տարեք Ձեր մտերիմների մասին:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության աուդիտների վերաբերյալ դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

Դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության աուդիտների դերը, նպատակները և խնդիրները:

Ովքե՞ր կարող են մասնակցել

Դասընթացը նախատեսված է  այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքները Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության աուդիտների ոլորտում: Դասընթացին կարող են մասնակցել նաև սկսնակ աուդիտորները:

Դասընթացը կկայանա առնվազն 6 մասնակիցների դեպքում: 

Դասախոս՝

Գրիգորի Բաղդասարյան, CISA, CRISC

ՀՀ Կենտրոնական բանկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի բաժնի պետ

Դասախոս՝

Արտակ Աղաջանյան, CISA

ՀՀ Կենտրոնական բանկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի բաժնի ՏՏ աուդիտոր

Օրը, ժամը, վայրը

Դեկտեմբերի 16-17

Ժամը 14:00 – 18:00

Վայրը՝ Լոֆտ (Մոսկովյան 3)

Դասընթացի արժեքն է 40,000 ՀՀ դրամ ՆԱԻ-Հայաստանի անդամների և 50,000 ՀՀ դրամ ոչ անդամների համար:

Դասընթացից հետո մասնակիցներին կտրամադրվի 10 շարունակական մասնագիտական զարգացման ժամ:

Օր 1 — 4 ժամ

ՏՏ աուդիտի բազմություն

ՏՏ աուդիտի օբյեկտներ

ՏՏ աուդիտի մոտեցումներ

Ստանդարտներ, մեթոդաբանություններ և գործիքներ (ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301, CobiT)

Կիբերանվտանգության աուդիտ

Օր 2 — 4 ժամ

Տվյալների բազաների աուդիտ

Օպերացիոն համակարգերի աուդիտ

Ցանցերի աուդիտ

Տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի աուդիտ

Գործունեության անընդհատության կառավարման աուդիտ

Fraud

Պանելային քննարկում կորպորատիվ կառավարման և աուդիտի կոմիտեի դերի վերաբերյալ

Հունիսի 10-ին ժամը 17:00-ին Best Western Plus Congress հյուրանոցի Պիկասո սրահում տեղի կունենա պանելային քննարկում կորպորատիվ կառավարման և աուդիտի կոմիտեի դերի վերաբերյալ: Քննարկմանը կմասնակցեն Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի Safeguards assessment խմբի անդամ,  Ֆինանսական դեպարտամենտի փորձագետ Էլի Շամունը, ՆԱԻ-Հայաստանի նախագահ Արա Չալաբյանը և Տնօրենների Հայկական Ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը:
Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք գրել մեզ մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ:

Բանախոսների կենսագրություններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝Էլի ՇամունԱրա ՉալաբյանՎարուժան Ավետիքյան:

Մասնակցության համար կտրամադրվի 2 CPE: