Ուսուցում և միջոցառումներ

2018թ.

Մարտ

Կլոր սեղան-հանդիպում Loft-ում

2017թ.

Նոյեմբեր

Հունիս

Մայիս

2016թ.

Նոյեմբեր

Սեպտեմբեր

2015թ.

Նոյեմբեր

Հոկտեմբեր

Մայիս

CISA թրեյնինգ, դասախոս՝ Ջեյ Ռենադ

Հանդիպում Ռ.Կոռնելիսի հետ

Հանդիպում Ջ.Ռենադի հետ

ՏՏ Աուդիտի Հիմունքներ, դասախոս՝ Կոմիտաս Ստեփանյան

Ապրիլ

Այցելություն Coca Cola Հայաստան

Practical Implementation of IPPF, դասախոս Ազատ Գաբրիելյան

Մարտ

CBA IA Achievements and Challenges

Գալիք միջոցառումներ

Նախորդ միջոցառումներ