Մասնագիտական գործունեության միջազգային հայեցակարգ

Ներքին աուդիտի առաքելությունը

Ներքին աուդիտի առաքելությունն է ավելացնել և պաշտպանել կազմակերպության արժեքները՝ տրամադրելով ռիսկերի վրա հիմնված և անաչառ հավաստիացում, խորհուրդ և ներըմբռնում: