Internal audit. Vision 2035 – Survey

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցել Internal audit. Vision 2035 հետազոտության շրջանակներում իրականացվող հարցմանը: Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել այն թեմաները/ոլորտները, որոնք կնպաստեն Ներքին աուդիտի մասնագիտության ապագայի ձևավորմանը:

Հարցման մասնակցությունը կպահանջի մոտ 20 րոպե և նախատեսված է ներքին աուդիտի մասնագետների, դասախոսների, ուսանողների և ոլորտի հետ առնչվող այլ անձանց համար:

Խնդրում ենք լրացնել հարցումը մինչև մարտի 15-ը։

Հարցման հղումը՝ https://www.theiia.org/vision2035survey

Ձեր կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը բացառապես հետազոտական ​​նպատակների համար է:

Leave a Reply