Տեղեկացում

Հարգելի ՆԱԻ-անդամներ,

ՆԱԻ Մասնագիտական որակավորումների խորհուրդը հաստատել է պահանջ, համաձայն որի 2018թ-ից սկսած ՆԱԻ ակտիվ որակավորում ունեցող բոլոր անդամները Շարունակական մասնագիտական զարգացման (CPE) շրջանակներում պետք է ներառեն 2 ժամ էթիկայի վերապատրաստում՝ իրենց որակավորումը պահպանելու համար:

 

Leave a Reply