Ուսուցում և միջոցառումներ

2021թ.

Հոկտեմբեր

Սեպտեմբեր

Soft Skills for Internal Auditors

Ապրիլ

ISO27001 Compliance Standard Audit

2020թ.

Դեկտեմբեր

Շահառուների կառավարում

Fraud

Կորպորատիվ մշակույթ և էթիկա

Մայիս

Ապրիլ

2019թ.

Դեկտեմբեր

Աուդիտի հանձնառությունների պլանավորում և աուդիտի հաշվետվություններ

Կորպորատիվ մշակույթի և էթիկա

Նոյեմբեր

Հոկտեմբեր

Մայիս

2018թ.

Դեկտեմբեր

Հոկտեմբեր

Սեպտեմբեր

Մայիս

Մարտ

2017թ.

Նոյեմբեր

Հունիս

Մայիս

2016թ.

Նոյեմբեր

Սեպտեմբեր

2015թ.

Նոյեմբեր

Հոկտեմբեր

Մայիս

CISA թրեյնինգ, դասախոս՝ Ջեյ Ռենադ

Հանդիպում Ռ.Կոռնելիսի հետ

Հանդիպում Ջ.Ռենադի հետ

ՏՏ Աուդիտի Հիմունքներ, դասախոս՝ Կոմիտաս Ստեփանյան

Ապրիլ

Այցելություն Coca Cola Հայաստան

Practical Implementation of IPPF, դասախոս Ազատ Գաբրիելյան

Մարտ

CBA IA Achievements and Challenges