Պայմաններ

Ընդունում և պարտավորվում եմ հետևել ՆԱԻ-Հայաստանի կանոնադրությանը և էթիկայի կանոններին, վճարել ՆԱԻ-Հայաստանի անդամավճարը: