ՆԱԻ-Ուկրաինա կոնֆերանս

Ս.թ. հունիսի 1-3 ՆԱԻ-Հայաստանի նախագահ Արա Չալաբյանը, նախագահի տեղակալ Ազատ Գաբրիելյանը և Խորհրդի անդամ Կոմիտաս Ստեփանյանը հանդես եկան որպես բանախոսներ ՆԱԻ-Ուկրաինայի 15-ամյակին և ՆԱԻ-Գլոբալի 75-ամյակին նվիրված հունիսի 1-3 Կիևում կայացած կոնֆերանսին:

Կոնֆերանսի թեման էր “Կորպորատիվ կառավարում և ներքին հսկողություն”

Leave a Reply